Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4619 a27d 390
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viabookart bookart
2622 ed09 390
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaepidemic epidemic
3261 d9c9 390
Reposted fromperditumest perditumest viaepidemic epidemic
3752 46fc 390
Reposted fromirresponsible irresponsible viaepidemic epidemic
2499 4f80 390
Reposted fromtelewizja telewizja viacrazyassshit crazyassshit
7205 f7bc 390
0007 b0ee 390
4654 402e 390
Reposted byfrittatensuppe frittatensuppe
  • At the end of the day it’s all about her. It’s always been about her. What happens between us I can’t control… But what I can do is be the absolute best I can be for her.
— Californication
Nic z tego, dzieciaku. Do niczego nie dojdziesz tutaj, nie masz nawet co o tym myśleć. Do końca życia będziesz nalepiał na ścianach własne sny.
— M. Hłasko
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaepidemic epidemic
4937 ad67 390
"To tu, to jest nasz dom, tu jesteśmy my. Tutaj są wszyscy, których kochasz, wszyscy, których znasz, wszyscy, o których kiedykolwiek słyszałeś, każda ludzka istota, która kiedykolwiek istniała. Suma wszystkich naszych radości i smutków.

Ziemia jest bardzo małą sceną na przeogromnej arenie kosmosu. Pomyśl o rzekach krwi przelanych przez wszystkich tych generałów i cesarzy, tak by w chwili chwały, mogli zostać chwilowymi władcami kawałeczka kropki.

Nasze postawy, nasze wyobrażone poczucie własnej ważności, złudzenie, że zajmujemy jakieś uprzywilejowane miejsce we Wszechświecie, to wszystko zostaje podważone przez jedną kropkę bladego światła. Nasza planeta jest samotnym ziarenkiem pośrodku tej wielkiej, otaczającej nas, kosmicznej ciemności. W naszym ukrytym miejscu, pośród całego tego ogromu, nic nie sugeruje, że pomoc nadejdzie z zewnątrz, by ocalić nas przed nami samymi.

Mówi się, że astronomia to zajęcie, które buduje pokorę i charakter. Być może nie ma lepszego przykładu na ludzką zarozumiałość i szaleństwo, niż ten odległy obraz naszego malutkiego świata. Dla mnie obraz ten podkreśla naszą odpowiedzialność za bycie bardziej życzliwymi dla siebie, oraz za zachowanie i docenienie tej bladoniebieskiej kropki - jedynego domu jaki mamy.”

/Carl Sagan: „Pale Blue Dot“/
 
8092 40e9
8087 e4b3 390
8068 640a
8051 ca1e 390
...and then, this fuckin' Mickey Mouse happened. 
0330 26c3 390
Reposted byloozikerdzonyzyggieladymartini
0316 4b50 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl